Bureau Bonn

Germanwatch e.V.
Dr.Werner-Schuster-Haus
Kaiserstr. 201
D-53113 Bonn
Allemagne
Téléphone: + 49 / 228 / 60 492-0
Téléfax: + 49 / 228 / 60 492-19
e-mail: info@germanwatch.org